Objavio/la: Boris Masnec, Software Studio, 9.12.2013.

Najava natječaja - DO 1,5 MIL EUR BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA INVESTICIJE U VINARIJE I MARKETING VIN

Nacionalni program pomoći sektoru vina u razdoblju od 2014. do 2018. godine, predviđa tri mjere korištenja tzv. “vinske omotnice” koje će služiti vinarima i vinogradarima za financiranje svojih djelatnosti. Vinska omotnica iznosi 11,8 milijuna eura godišnje, a vinari i vinogradari će ju moći koristiti kroz tri mjere.  Jedna od mjera je  Investicije u vinarije i marketing vina.

Opis predložene mjere i ciljevi

Potpora se može odobriti za materijalna i nematerijalna ulaganja u objekte za preradu, infrastrukturu vinarije i marketing vina s ciljem poboljšanja ukupne učinkovitosti.

Potpora se odnosi na ulaganja u proizvodnju ili marketing vina te na razvoj novih proizvoda, procesa i tehnologija.

Potpora za proizvodnju ili marketing proizvoda uključuje:

a) izgradnju ili akviziciju, leasing ili poboljšanje nepokretne imovine;

b) kupnju ili zakup novih strojeva i opreme, uključujući računalne programe;

c) opće troškove vezane uz izdatke iz točaka (Aa) i (Ab), kao što su naknade za arhitekte i inženjere, konzultacijske naknade, studije o izvedivosti, stjecanje prava na patente i licence

Potpora za razvoj novih proizvoda, procesa i tehnologija u proizvodnji vina uključuje pripremne radnje, kao što su razvoj dizajna, proizvoda, procesa ili tehnologija, testiranja, materijalne i/ili nematerijalne investicije koje se odnose na njih, a prije korištenja novo razvijenih proizvoda, procesa ili tehnologija. Potpora uključuje i strojeve ili opremu te programe potrebne za uvođenje modernih i inovativnih tehnologija (u koju spadaju i konzultacijske naknade) te razvoj novih proizvoda ili procesa i tehnika u cilju poboljšanja prerade grožđa, proizvodnje vina i čuvanja vina.

Prihvatljive investicije su:

Izgradnja ili akvizicija, leasing ili poboljšanje nepokretne imovine:

1. Proizvodnja vina (od prijema grožđa do punjenje vina u boce i etiketiranja vina u podrumu)

 • regulacija temperature (rashlađivanje prostora, hladne sobe),
 • infrastruktura podruma – cjevovodi, cijevi, razne mreže (kisik, dušik, voda, SO2, itd.), pomoćna oprema, automatski sistemi, struja, izgradnja

2. Kontrola kvalitete

 • izgradnja/opremanje laboratorija za kontrolu kvalitete proizvoda od grožđa i vina (izgradnja analitičkog laboratorija, uključujući za organska vina)

3. Marketing vina i proizvoda od grožđa i vina

 • izgradnja prezentacijskih i prodajnih objekata – vinoteke, izložbeni prostori, prodajni prostori, maloprodajne točke izvan gospodarstva na teritoriju Republike Hrvatske, prodajne točke na gospodarstvu, ali izvan proizvodnih jedinica – izravna prodaja u koju

ulaze opskrbna vozila, mobilni štandovi),

 • troškovi uspostave skladišta, logističkih centara i poslovnih ureda unutar Republike Hrvatske i u drugim državama članicama (izgradnja, održavanje zgrada)

4. Ulaganja povezana s gospodarstvom u cjelini:

 • izgradnja/kupnja/iznajmljivanje zgrade, popratnih objekata radi njihove pretvorbe u vinarska postrojenja – iskopavanje, temelji, popločavanje, uređenja interijera (zidovi, vrata i prozori, slike, pločice, okviri, itd.), vodovod, struja, unutarnje i vanjsko uređivanje, krovište, izolacija, klima-uređaj; zgrade i popratni objekti za preradu, skladištenje, čuvanje ili marketing vina; podruma iznad i ispod razine tla; osnovni infrastrukturni radovi (struja, mehaničke i hidraulične instalacije, zaštitne mjere protiv požara, troškovi klima-uređaja i ventilacije na mjestu proizvodnje vina i ostale opreme, specijalne instalacije i sustavi za zaštitu okoliša, smanjenje onečišćenje i uštedu energije, te sustavi sigurnosti i higijene)

Potpora uključuje i opće troškove vezane uz izdatke za izgradnju, ili akviziciju, leasing ili poboljšanje nepokretne imovine, kao što su naknade za arhitekte i inženjere, konzultacijske naknade, studije o izvedivosti, stjecanje prava na patente i licence.

Kupnja ili zakup novih strojeva i opreme, uključujući i računalne programe:

1. Proizvodnja vina (od prijema grožđa do punjenja vina u boce i etiketiranje)

 • strojevi/oprema za preradu grožđa (pokretna tehnička oprema za transport te prijem i preradu grožđa; oprema za mjerenje i analizu grožđa; muljača, drobilica; strojevi i oprema za sortiranje, preša; grožđani drener (égouttoir); pumpa za kominu; prijenosnik (conveyor)
 • fermentacija/vinifikacija

- oprema za fermentaciju masulja – oprema za tretiranje grožđa, spremnici za fermentaciju (drvo ili metal), tankovi za fermentaciju/pomoćni tankovi za vinifikaciju, posebni fermentacijski tankovi za proizvodnju crvenih vina sa opremom za potapanje komine; mikro-oksidacijska oprema

- oprema za kontrolu fermentacije – mjerne komponente, tehnologija za kontrolu fermentacije, instaliranje, cjevovodi (kod uvođenja spremnika i/ili instaliranja rashladnih stanica), oprema za odvajanje vina od vinskog taloga

 • oprema za filtraciju, sedimentaciju, bistrenje (filteri, zemljani filteri, oprema za taloženje i bistrenje mošta i vina (centrifugiranje), oprema za stabilizaciju vina tartaratima, ekstrakcija komine, oprema za prijenos (conveying) komine i vinskog taloga, pokretna tehnička oprema u proizvodnji vina
 • kontrola temperature - hladnjaci, hlađenje, oprema za kontrolu temperature u fermentaciji ili proizvodnji i skladištenju vina)
 • kretanje i tretiranje vina u podrumu - strojevi i oprema uključujući računalne programe koji se koriste u okviru prijevoza ili logistike sirovina i proizvoda unutar podruma ili skladišta kao što su pumpe, pumpe za prijenos, posude i spremnici za rukovanje vinima, viličari, košare i žiro palete za rukovanje bocama
 • oprema za skladištenje, kupažiranje, čuvanje i starenje vina - bareli, tankovi za proizvodnju vina i njegovo skladištenje i starenje napravljeni od drva, betona, čelika, inoxa, plastike, obnova postrojenja za skladištenje vina, na primjer obnova tankova kroz unutarnje oblaganje epoksidom ili nehrđajućim čelikom, samodrenažni tankovi, termoregulirane kace, prijenosni čelični tankovi za starenje i odležavanje vina, plastične posude, oprema za skladištenje i čuvanje vina)
 • tehnologija za proizvodnju pjenušavih vina - proizvodnja, skladištenje, punjenje i čuvanje (strojevi/oprema za proizvodnju, skladištenje, punjenje i čuvanje pjenušavog vina; oprema za trešenje vina (remuage Vins), disgorgement sustav za uklanjanje kvasaca
 • punjenje, etiketiranje i pakiranje - oprema za punjenje /etiketiranje /držanje /pakiranje, strojevi za čepljenje boca, pokretna oprema za punjenje i držanje, dupli tankovi
 • programi za upravljanje podrumom - računala i njihovi programi za poboljšanje kvalitete u prijevozu i preradi grožđa, proizvodnji vina i preradi i skladištenju sirovina i proizvoda, računalna oprema i pripadajući programi usmjereni na kontrolu tehnoloških opreme za preradu, skladištenje i rukovanje proizvodom, računalni programi za upravljanje podrumu
 • gospodarenje otpadnim vodama - strojevi i oprema za gospodarenje vodama u podrumu, · podrumska infrastruktura - kompresori, električni transformatori, generatori

2. Kontrola kvalitete

 • kontrola kvalitete proizvoda i prerade - strojevi, oprema i programi koji se koriste za kontrolu kvalitete materijala, proizvoda i okolišnih uvjeta proizvodnje i konzervacije
 • oprema namijenjena za uvođenje dobrovoljne kontrole kvalitete, certificiranja ili sljedivosti, uključujući ekološka vina
 • sukladnost sa standardima sigurnosti hrane - uspostavljanje sustava za uvođenje ili održavanje standarda sigurnosti hrane i proizvodnja javnih standarda (IFS, BRC, ISO 22 000, HACCP), uključujući konzultantske usluge, certificiranje i reviziju sustava

3. Marketing vina i proizvoda od grožđa i vina

 • prezentacijski i prodajni objekti ( stjecanje/izgradnja/obnova/modernizacija/opremanje infrastrukture objekata za prodaju i prezentaciju vina – vinoteke, izložbeni prostori, prodajni prostori, maloprodajne točke izvan gospodarstva na teritoriju Republike Hrvatske, prodajne točke na gospodarstvu, ali izvan proizvodnih jedinica – izravna prodaja; materijalna ulaganja koja uključuju na namještaj, rashladnu jedinicu, sudopere, slavine, šankovi, računalnu opremu
 • troškovi za uspostavu skladišta, logističkih centara, poslovnih ureda - troškovi za uspostavu logističkih centara i poslovnih ureda unutar Republike Hrvatske i u drugim državama članicama kao što su strojevi, uredski materijal, namještaj i informatička oprema
 • oprema za logistiku i marketing vina - stvaranje/razvoj/adaptacija logističkih platformi (pojednostavljenje i poboljšanje organizacije transportnog lanca na domaćem i inozemnom tržištu), poboljšanje/racionalizacija marketinških postrojenja i kanala, strojevi, tehnološka postrojenja, oprema uključujući programe koji se koristite u okviru distribucije, logistike i marketinga proizvoda
 • računala i programi, internet platforme, e – trgovina za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) i elektronske trgovine (e-commerce)

 4. Ulaganja povezana s gospodarstvom u cjelini:

 • opremanje ureda
 • strojevi, oprema, uključujući računala i programe koji se koriste u okviru sustava upravljanja, organizacije i kontrole u poduzeću, računalna oprema i pripadajući programi usmjereni na razvoj informacijskih i komunikacijskih mreža
 • spajanje/proširenje gospodarstva, jačanje suradnje između poduzeća - strojevi, oprema, uključujući računala i programe za logistiku, obradu i marketing

Potpora uključuje i opće troškove vezane uz izdatke za kupnju ili zakup novih strojeva i opreme, uključujući i računalne programe, kao što su naknade za arhitekte i inženjere, konzultacijske naknade, studije o izvedivosti, stjecanje prava na patente i licence.

Korisnici potpore:

Unutar ove mjere korisnici mogu biti:

 • proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar

Kriteriji odabira projekata:

 

 

Potpora – intenzitet potpore i iznosi:

Razina potpore:

- za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50 % prihvatljivih troškova

 • za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna € potpora iznosi 25 % prihvatljivih troškova

Ukupno financiranje za mjeru Investicije će iznositi približno:

 • EUR 4,9 milijuna u 2014.
 • EUR 4,9 milijuna u 2015.
 • EUR 4,9 milijuna u 2016.
 • EUR 4,5 milijuna u 2017.
 • EUR 4,5 milijuna u 2018.

Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu su EUR 3.000.000

Minimalni iznos potpore po projektu je EUR 5.000 od ukupno prihvatljivog troška.

Maksimalni iznos potpore po projektu je:

 • EUR 1.500.000 od ukupno prihvatljivog troška za mikro, mala i srednja poduzeća
 • EUR 750.000 od ukupno prihvatljivog troška za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna €.
Pričekajte molim
Pričekajte molim...