Objavio/la: Boris Masnec, Software Studio, 9.12.2013.

Poseban program: Temeljna prava i građanstvo

Cilj ovog natječaja za bespovratna sredstva iz posebnog programa„Temeljna prava i građanstvo“jest promicanje razvoja europskog društva temeljenog na poštivanju temeljnih prava , borbe protiv rasizma , ksenofobije i antisemitizma i promicanje boljeg međuvjerskog i interkulturalnog razumijevanja te poboljšane tolerancije u EU.

PRIORITETE

Tema ovog natječaja je u sklopu zadanih godišnjih prioriteta:

  • Prava djeteta
  • Informacije o EU Povelji o temeljnim pravima, gdje vrijedi i kome se obratiti ako dođe do kršenja temeljnih ljudskih prava
  • Borba protiv različitih oblika i pojave rasizma i ksenofobije
  • Borba protiv homofobije: Pojačano / bolje razumijevanje i tolerancija
  • Osposobljavanje i umrežavanje pravne struke i pravnika
  • Podizanje svijesti o državljanstvu Unije i prava vezana za njega, te identifikacija prepreka za njihovo učinkovito ostvarivanje
  • Podizanje svijesti i informacija o EU pravilima o slobodi kretanja
  • Olakšano dijeljenje znanja i razmjena najboljih praksi na gubitku i stjecanju građanstva
  • Rješavanje rodne neravnoteže u sudjelovanju na izborima za Europski parlament
  • Zaštita podataka i privatnost prava

Maksimalni iznos projekta nije naveden, dok minimalni iznos prijavljenog projekta mora iznositi 75 000 €.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Instituti, Fakultet

Pozivatelj: Europska komisija
Objavljeno: 3.12.2013
Rok za prijavu: 12.3.2014
Iznos sredstava: 10.900.000 EUR
Izvor:  http://www.tiko-pro.hr                
Pričekajte molim
Pričekajte molim...