Objavio/la: Boris Masnec, Software Studio, 9.12.2013.

Gorive ćelije i vodik – zajednički poduhvat

Otvoren je poziv za dostavu prijedloga projekata za „Gorive ćelije i vodik – zajednički poduhvat“.

Suradnički projekti su istraživački projekti usmjereni na razvoj novih znanja, novih tehnologija, proizvoda i mogu uključivati ​​znanstvenu koordinaciju, demonstracijske aktivnosti ili dijeljenje zajedničkih resursa za istraživanja u cilju poboljšanja konkurentnosti u Europi ili rješavanje većih socijalnih potreba. Kao takvi, oni također mogu biti usmjereni na posebne skupine, kao što su mala i srednja poduzeća.

AKTIVNOSTI

Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu suradničkog projekta trebaju uključivati:

- aktivnosti istraživanja i tehnološkog razvoja,

- demonstracijske aktivnosti,

- upravljačke aktivnosti,

- druge aktivnosti.

Napomena: Suradnički projekt podrazumijeva sudjelovanje najmanje triju pravnih osoba sa sjedištem u različitim državama članicama, neovisnih jedni o drugima. Barem jedna pravna osoba mora biti član industrijske ili istraživačke grupacije.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Udruge poslodavaca, Sindikati, Zadruge, Instituti, Fakulteti, Razvojne agencije, Poduzetnički inkubatori, Klasteri

Pozivatelj: Europska komisija
Objavljeno: 3.12.2013
Rok za prijavu: 27.2.2014
Iznos sredstava: 23.000.000 EUR
Izvor: www.tiko-pro.hr                
Pričekajte molim
Pričekajte molim...