Objavio/la: Boris Masnec, Software Studio, 28.10.2013.

Isporuka vještina za rast i radna mjesta

Glavni cilj ovog poziva je podupiranje novih oblika suradnje kroz stvaranje partnerstva između javnih i privatnih aktera na tržištu rada (javne i privatne službe za zapošljavanje, tvrtke, gospodarske komore, pružatelji usluga obuke i edukacije, socijalni partneri itd.). 

Time će se riješiti problem nesrazmjera i nedostatka vještina te će se smanjiti razlika u ponudi i potražnji na tržištu rada.

Usvojene mjere moraju omogućiti ispunjavanje sljedećih tehničkih ciljeva:

1. Stvaranje specifičnog servisa za zapošljavanje.

2. Pružanje analitičkih i metodoloških podataka o suradnji između organizacija u sklopu ovog projekta.

3. Stvaranje konkretnih alata za tržište rada koji će omogućiti identifikaciju nesrazmjera između vještina koje se traže i vještina koje su dostupne na tržištu uzevši u obzir prijelaz na ekonomiju s niskim emisijama ugljikovog dioksida.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Udruge poslodavaca, Sindikati, Instituti, Fakulteti, Neformalna udruženja i inicijative, Ministarstva, Razvojne agencije, Poduzetnički inkubatori, Klasteri

Pozivatelj: Europska komisija

Rok prijave: 15.1.2014

Iznos sredstava: 5.658.000 EUR

Dokumentacija na http://www.eu-projekti.info/natjecaji/isporuka-vjestina-za-rast-i-radna-mjesta-vp2013010

Izvor: http://www.tiko-pro.hr                       

Pričekajte molim
Pričekajte molim...